Vozački online ispiti

Autoškola Rubikon je još 2002 g. prva u RH uvela vozačke ispite na Internetu. Pomoću ovih ispita možete efikasno provjeriti svoje znanje i spremnost prije polaganja službenog ispita u HAK-u.

Upute za rješavanje

Ovi ispiti su izrađeni prema originalnim predispitnim testovima i najvećim dijelom se ne razlikuje od njih. Za izradu ovih online ispita koristili smo predispitne testove koje je izvorno pripremio HAK (Hrvatski autoklub), a primjerke takvih testova možete kupiti u HAK-u, u Draškovićevoj 46.

Pred vama se nalazi test s ukupno 38 pitanja. Pitanja mogu imati jedan ili više točnih odgovora! Za rješavanje testa imate na raspolaganju 45 minuta. Vaša zadaća je da svako pitanje pročitate i odlučite koji je odgovor od ponuđenih točan.

Po završetku rješavanja testa, kliknuti ćete na gumb "vidi rezultat". Slijedeće što ćete vidjeti je kompletna statistika vašeg rješavanog testa na temelju koje ćete znati jeste li zadovoljili na predispitnom testu.

Ako želite vidjeti točne odgovore na pitanja iz testa, to možete učiniti klikom na gumb "točni odgovori" koji se nalazi upravo na stranici gdje i statistika vašeg testa.

Ako ste uspješno svladali program i rješili ovaj predispitni test, možete pristupiti službenom ispitu. U slučaju da niste zadovoljili na ovom predispitnom testu, ne prijavljujte se za ispit, već ponovite gradivo i utvrdite svoje znanje koristeći dopunsku nastavu.